Du học Mỹ

Khám phá

Nước Mỹ

Mỹ có hệ thống giáo dục danh tiếng toàn cầu, chất lượng giảng dạy xuất sắc với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt theo tín chỉ, có thể chuyển tiếp tín chỉ, tốt nghiệp sớm hay muộn tùy theo kế hoạch của sinh viên; đặc biệt, cơ hội ở lại thực tập sau tốt nghiệp lên đến 3 năm.