Du học Úc

Khám phá

Nước Úc

Nền giáo dục chất lượng hàng đầu với nhóm trường G08 (8 trường Đại học tốt nhất Úc) luôn nằm trong TOP 100 thế giới. Chính sách visa ưu tiên thuận lợi, không cần chứng chỉ IELTS, không chứng minh tài chính. Sau khi tốt nghiệp được ở lại ÚC từ 2-5 năm tùy theo khóa học và Cơ hội định cư tại Úc dễ dàng sau 2 năm làm việc toàn thời gian.