Recap 127 – Du học Mỹ với tổng chi phí chỉ từ 500 triệu/năm

Bản tin chuyển động du học tuần qua - Số 127

 

Học Kỹ thuật Hàng không tại Canada với Khoa hàng không đặt ngay tại sân bay quốc tế là cảm giác thế nào?

Kỹ thuật Hàng Không (Aerospace Manufacturing Engineering) – Vẫn đang nhận hồ sơ cho 𝐤𝐲̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗/ 𝟐𝟎𝟐𝟒 & 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏/ 𝟐𝟎𝟐𝟓
🇨🇦 CONFEDERATION COLLEGE 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́ 𝐢́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ – Thunder Bay International Airport
⭐ Chương trình học được tham vấn từ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐁𝐨𝐞𝐢𝐧𝐠, 𝐌𝐚𝐠𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞, 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐢𝐞𝐫, 𝐀𝐯𝐜𝐨𝐫𝐩, 𝐀𝐫𝐧𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞
⭐ 𝐂𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐦𝐚́𝐲 𝐛𝐚𝐲 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 như Boeing, Airbus, Bombardier, Bell Helicopter
———————————————–

🍁🍁 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐧 (𝟐 𝐧𝐚̆𝐦)
✅ Học về thiết kế, tạo mô hình, kỹ thuật và sản xuất máy bay
✅ Làm việc với các chương trình thiết kế tiên tiến như CATIA
✅ Học về các vật liệu sản xuất máy bay
✅ Kinh nghiệm thực hành về gia công, tạo mẫu bằng in 3D, cắt laser, và các nguyên tắc cơ bản về sản xuất
✅ Có thể áp dụng các kiến thức đã học vào các lĩnh vực khác như sản xuất xe hơi, công nghiệp vận tải, sản xuất công nghiệp
———————————————–

🍁🍁🍁 𝐍𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐬𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝟑 𝐧𝐚̆𝐦)
✅ Trong năm thứ 3, sinh viên sẽ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐨́𝐜, 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̣, 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧
✅ Mức lương trung bình của ngành là $𝟑𝟔 𝐂𝐀𝐃/ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐠𝐢𝐨̛̀
————————————————-

🍁 Confederation College là 𝐓𝐎𝐏 𝟐 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐞 𝐜𝐨́ 𝐭𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟗𝟏.𝟏% (2021-2022)
🍁 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐡𝐰𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐛𝐚𝐧𝐠 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 đặt ngay trong trường
🍁 Chi phi nhà ở và sinh hoạt 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐮̛̉𝐚 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐓𝐨𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨
🍁 Thuộc 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̛ 𝐑𝐍𝐈𝐏, đem đến cơ hội Định cư sau khi tốt nghiệp

Liên hệ TEC để được tư vấn chi tiết về chương trình

Du học Mỹ với tổng chi phí chỉ từ 500 triệu/năm ($20,000) tại Wisconsin

𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗪𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗻, 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿, 𝗪𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗻
🔥 Chi phí sau học bổng chỉ còn $𝟮𝟬,𝟬𝟬𝟬/𝗻𝗮̆𝗺
Học bổng đến $𝟯𝟬,𝟬𝟬𝟬/𝟰 𝗻𝗮̆𝗺 𝗵𝗼̣𝗰
👉 Liên hệ TEC để được tư vấn chi tiết
—————
☑ Xếp hạng: #124 Regional University Midwest, #44 TOP Public school Midwest
☑ 93% sinh viên có việc/ học lên cao hơn trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp
☑ Chuyên ngành thế mạnh: Pre-medicine & Health, pre-pharmacy; Business Analytics, Computer Science
☑ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝘅𝗲́𝘁 𝗮𝘂𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗚𝗣𝗔
☑ Yêu cầu đầu vào: GPA 2.3+, IELTS: 5.5

Xem thông tin chi tiết trường tại: https://tec.edu.vn/truong-dai-hoc-wisconsin-superior…/

Học Khoa học Dữ liệu tại Ireland – sự lựa chọn khôn ngoan cho sinh viên quốc tế

💥Ireland đang chứng kiến sự tăng trường mạnh mẽ trong nhu cầu về chuyên gia phân tích dữ liệu. Theo dự báo của Indeed, nhu cầu việc làm cho các nhà khoa học dữ liệu tại Ireland sẽ tăng 26% trong 5 năm tới. Điều này do nhiều yếu tố thúc đẩy bao gồm:
👉 Sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao như dược phẩm, công nghệ tài chính và dịch vụ chung.
👉 Nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong việc sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
👉 Sự gia tăng đầu tư vào các sáng kiến Dữ liệu lớn của chính phủ.

#Cơ_hội_nghề_nghiệp tại Ireland
Với bằng cấp Phân tích dữ liệu, bạn có thể theo đuổi nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau tại Ireland bao gồm:
✅ Nhà khoa học dữ liệu
✅ Kỹ sư dữ liệu
✅ Nhà phân tích dữ liệu kinh doanh
✅ Chuyên gia trí tuệ nhân tạo
✅ Nhà phát triển phần mềm

#Mức_lương ngành Khoa học dữ liệu tại Ireland
Lương của các chuyên gia Phân tích dữ liệu tại Ireland rất cạnh tranh. Theo Glassdoor, mức lương trung bình hàng năm cho một nhà khoa học dữ liệu tại Ireland là €72.000. Mức lương có thể cao hơn nữa đối với những người có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cao.

#Các_trường_đại_học Ireland đứng #top_đầu ngành khoa học dữ liệu!
☘ Trinity College Dublin (TCD)
☘ University College Dublin (UCD)
☘ University of Galway (UG)
☘ University College Cork (UCC)
☘ Dublin City University (DCU)
☘ University of Limerick (UL)
☘ Maynooth University
☘ Technological University of Dublin.

Bằng cấp ở Ireland được công nhận trên toàn thế giới. Các trường đại học Ireland hợp tác với một số thương hiệu toàn cầu hàng đầu và những gã khổng lồ công nghệ CNTT để có cơ hội việc làm được trả lương cao nhất.

Liên hệ TEC để được tư vấn chi tiết!

Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức ở San Francisco, bang California, Mỹ

Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ chính thức ở San Francisco, bang California, Mỹ, sau khi Hội đồng thành phố bỏ phiếu nhất trí đề xuất.

Theo đó, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha và Philippines, thành phố San Francisco sẽ sử dụng thêm tiếng Việt trong các dịch vụ công như phiên dịch, thông báo, văn bản trên trang web.

Theo thống kê, tổng số 6.791 cư dân ở San Francisco đang sử dụng tiếng Việt là chủ yếu. Sau quyết định mới, thành phố sẽ phải cấp dịch vụ phiên dịch qua điện thoại, văn bản trên trang web, thông báo bằng văn bản và các dịch vụ chính thức khác bằng tiếng Việt.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.nbcnews.com/…/san-francisco-vietnamese… 

Những người giữ visa du lịch và visa tạm trú sau khi tốt nghiệp sẽ không còn có thể nộp đơn xin chuyển đổi sang visa du học khi còn ở trong lãnh thổ Australia

👉 Chính phủ Australia đã thắt chặt hơn nữa các quy định xin thị thực (visa) du học để ngăn chặn tình trạng chuyển đổi visa. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, những người giữ visa du lịch và visa tạm trú sau khi tốt nghiệp sẽ không còn có thể nộp đơn xin chuyển đổi sang visa du học khi còn ở trong lãnh thổ Australia.

Quy định mới của chính phủ Australia sẽ chấm dứt tình trạng “nhảy visa” trong hệ thống di cư, đóng các “lỗ hổng” cho phép sinh viên và những người có thị thực tạm thời khác ở lại quốc gia này.

Theo thông cáo từ văn phòng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Australia Clare O’Neil, các trường hợp đổi từ visa du lịch sang du học ngày càng phổ biến, với hơn 36.000 đơn đăng ký từ ngày 1/7/2023 đến cuối tháng 5/2024. Những thay đổi được áp dụng đối với visa tạm trú sau khi tốt nghiệp khuyến khích sinh viên tốt nghiệp phải tìm việc làm hoặc phải rời khỏi Australia.

Bà O’Neil cho rằng Australia cần một hệ thống di trú cung cấp các kỹ năng mà quốc gia này cần, nhưng không đánh đổi bằng sự gian lận, lỗ hổng và bóc lột. Chiến lược di trú của Australia vạch ra một kế hoạch rõ ràng để lấp các “lỗ hổng” trong giáo dục quốc tế và đây là bước tiếp theo trong việc thực hiện kế hoạch đó.

Một báo cáo của Viện Grattan cho thấy cứ 3 sinh viên quốc tế tốt nghiệp thì có một người quay trở lại học tiếp, chủ yếu là các khóa học nghề giá rẻ, nhằm kéo dài thời gian lưu trú tại Australia.

Xem thông tin chi tiết tại: https://immi.homeaffairs.gov.au/news…/archive/article…

Học Trung học nội trú Mỹ xếp hạng A+ Niche tại Pennsylvania chỉ với $35,000/năm

Ngôi trường A+ Niche này thật sự là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình với chi phí vừa phải nhưng vẫn muốn lựa chọn một ngôi trường nội trú chất lượng cho con em mình

The Kiski School, Pennsylvania
👉  Trường Nội Trú, Co-ed;
👉  Trường toạ lạc tại thị trấn Saltsburg cách sân bay quốc tế Pittsburgh 50 phút lái xe;
👉  Xếp hạng A+ niche
👉  Với diện tích 350 acres Trường sở hữu 6 kí túc xá, các khu nhà học thuật và đặc biệt có phòng Gym trong khuôn viên Trường, 2 hồ bơi ( 1 indoor, 1 out door), sân golf, sân bóng đá, sân bóng rỗ, sân tennis và các tiện nghi học thuật khác;

👉 Chương trình nổi bật
Out door Education
Invention land ( Entrepreneurship)
STEAM
Fine Art (Theatre, Architecture, Industrial Art,..)
Robotic
Graphic Design

👉  Học phí: $52,500 USD
👉  Phí sau học bổng: $35,000 USD


TÔI CẦN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Họ và tên

  Email

  Số điện thoại

  Tỉnh thành đang sinh sống

  Năm sinh

  Chương trình quan tâm

  Thời gian dự kiến du học
  Tháng 9/2024Tháng 1/2025Tháng 9/2025Tháng 1/2026Khác

  Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

  Du học Anh Quốc

  bạn cần tư vấn?

  Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay để được TEC hỗ trợ hoàn toàn miễn phí nhé!