fbpx

TUYỂN DỤNG: MARKETING EXECUTIVE

JOB DESCRIPTION

Title: MARKETING EXECUTIVE

Location: Hanoi


Please email to Ms. Nguyễn Chân Huyền at: huyennc@tec.edu.vn

CC: Ms. Jacqueline Dyer – jdyer@tec.edu.vn and Ms. Dung – dungtran@tec.edu.vn

 

Responsibilities

 1. Overall responsibility for Marketing campaigns and promotions.
 2. Preparing content for the website and other print and digital media.
 3. Writing copy directly in Vietnamese or translating from English.
 4. Researching the potential client base in different areas of Vietnam.
 5. Liaising with staff in the HCM office.
 6. Managing the Marketing budget.
 7. Monitoring of digital marketing.
 8. Managing Facebook and other social media.
 9. Collecting statistics.
 10. Seeking new digital marketing opportunities.
 11. Seeking new business development opportunities.
 12. Strategic management of agreed marketing/PR projects.
 13. Weekly progress reporting to line manager.
   

Essential qualifications

 1. Vietnamese native speaker.
 2. University undergraduate degree.
 3. English at IELTS 6.0 or equivalent.
 4. At least 1 year’s work experience in the service sector/customer facing experience in Vietnam.
 5. Some previous experience in marketing.
 6. Strong interest in and some awareness of international education.
 7. Good computer skills.
 8. Strong familiarity with social media networks.

 

Desirable

 1. Knowledgeable about website design and presentation.
 2. Minimum age 26.

 

Working time:

 1. Weekdays 8.30 am – 12.00 and 1.00 – 5.30 pm
 2. Saturdays: 8.30 am – 12.00

*Evenings and weekends when required for special events (see Company Policy
document)

 

Salary and benefit: negotiable in the interview, opportunities for overseas training.

———

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí: CHUYÊN VIÊN MARKETING

Nơi làm việc: Hà Nội

Vui lòng gửi CV cho Ms. Nguyễn Chân Huyền – huyennc@tec.edu.vn
CC: Ms. Jacqueline Dyer – jdyer@tec.edu.vn và Ms. Dung – dungtran@tec.edu.vn
 

Trách nhiệm

 1. Chịu trách nhiệm chung về các chương trình quảng cáo/khuyến mãi của công ty.
 2. Chuẩn bị các nội dung để đưa lên website và các ấn phẩm cũng như các phương tiện kỹ thuật số khác.
 3. Soạn thảo nội dung bằng tiếng Việt hoặc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 4. Nghiên cứu về nguồn khách hàng tiềm năng trên các khu vực khác nhau của Việt Nam để tham vấn cho ban quản lý công ty về kể hoạch khai thác.
 5. Hợp tác với các nhân viên của 2 văn phòng của công ty.
 6. Quản lý kinh phí marketing.
 7. Chịu trách nhiệm về marketing kỹ thuật số.
 8. Quản lý facebook và các kênh liên lạc xã hội khác.
 9. Thu thập các số liệu thống kê.
 10. Tìm kiếm các cơ hội để marketing bằng kỹ thuật số.
 11. Tìm kiếm các cơ hội phát triển kinh doanh.
 12. Quản lý về mặt chiến lược đối với các dự án marketing/PR đã thống nhất.
 13. Báo cáo hàng tuần cho ban lãnh đạo công ty.

 

Yêu cầu về trình độ

 1. Là người Việt Nam.
 2. Đã tốt nghiệp đại học.
 3. Tiếng Anh IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 4. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ / giao tiếp khách hàng tại Việt Nam.
 5. Có chút kinh nghiệm về marketing.
 6. Rất quan tâm và có nhận thức về giáo dục quốc tế.
 7. Sử dụng máy tính thành thạo.
 8. Sử dụng các mạng xã hội thành thạo

 

Ưu tiên

 1. Người hiểu biết về thiết kế và trình bày website
 2. Từ 26 tuổi trở lên

 

Thời gian làm việc:

 1. Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 8h30 – 12.00, chiều từ 1.00 – 5.30 pm
 2. Thứ 7: 8.30 am – 12.00

*Có thể phải làm thêm ngoài giờ vào buổi tối và cuối tuần khi công ty có sự kiện (xem
bản Nội quy lao động và chính sách chung của công ty).

 

Lương và chính sách thưởng: thoả thuận khi phỏng vấn trực tiếp, có cơ hội đi công tác nước ngoài.

Shares 0
Scroll To Top