fbpx

TỪ NĂM 2020, SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐƯỢC PHÉP Ở LẠI UK ĐẾN 2 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP

TIN VUI!

Chính phủ Anh cho phép tất cả sinh viên quốc tế tốt nghiệp bất kỳ ngành học nào từ một trường đại học được công nhận của Anh Quốc được ở lại 2 năm để tìm việc.

Chính sách mới được áp dụng cho sinh viên nhập học từ năm 2020.

Theo đó, chính sách này nâng thời gian được ở lại UK sau khi tốt nghiệp của sinh viên quốc tế từ 4 tháng (hiện tại) lên 2 năm.

Chính sách được thông qua nhằm thực hiện mục tiêu thu hút 600,000 sinh viên quốc tế tới UK đến năm 2030 của chính phủ Anh.

 

Tin từ Chính phủ Anh: https://www.gov.uk/government/news/worlds-largest-genetics-research-project-to-fight-deadly-diseases-and-offer-new-offer-for-international-students

Tin từ truyền thông: https://www.theguardian.com/education/2019/sep/10/uk-work-visas-for-foreign-graduates-to-be-extended-to-two-years

 

Shares 0
Scroll To Top