TIN TỨC

Giới thiệu

Tổ chức IP Education và Giám đốc, ông Sal Mihoubi, đã có kinh nghiệm hỗ trợ học sinh quốc tế học tập ở nước ngoài hơn 10 năm. Toạ lạc tại trung tâm Cambridge, Massachussetts, thành phố của Đại học Havard, gần kề với nhiều trường đại học nổi tiếng của thành phố Boston, IP Education cung cấp chương trình trung học Mỹ thành công và uy tín tại Boston, được cá nhân hoá theo nhu cầu của từng học sinh.

(more…)

Scroll To Top