Sự kiện

Bishopstrow không giống bất cứ trường nào khác: đây là Trung tâm Hỗ trợ học sinh Quốc tế tư thục 100% DUY NHẤT tại Anh Quốc. Trường hợp tác với hơn 80 trường phổ thông nội trú và cao đẳng tư thục hàng đầu nước Anh mà học sinh có thể chuyển tiếp lên.

(more…)

Scroll To Top